BON VENT I BARCA NOVA!

M’entristeix, m’enrabia i em revolta, veure com el nostre Parlament, que hauria de ser temple de sobirania, democràcia i llibertat, és víctima de l’escarni i la prepotència desmesurada, d’uns personatges que l’únic que volen és fer-nos desaparèixer com a poble i que restem per sempre més sotmesos a la Nació castellana, altrament anomenada espanyola.

Crec que és molt clar que m’estic referint a C’S i PP, veritable lacra de la nostra societat, que es valen de la mentida i la manipulació reiterada, per combatre la voluntat de la majoria del poble català. Apel·len a una Constitució, que quan els hi convé veneren com si es tractés de la Bíblia, i quan els hi sembla, talment com fan amb la Bíblia quan els hi cal, se la passen per l’engonal, o bé la manipulen al seu gust.

A tota aquesta gent els hi voldria recordar, que una Nació és, malgrat no la reconeguin, una Nació és un fet natural, forjat a còpia d’anys, una Nació no és construeix de cop i volta per la força de les armes, sinó que es va construint a poc a poc. Guanyant una guerra, el que es fa és sotmetre, que ho tinguin ben clar.

Com és ben palès, malgrat el sotmetiment que venim patint de fa ja tres-cents anys, no ens han pogut assimilar, i a força de voluntat i esforç, hem mantingut la nostra llengua, la nostra cultura i la flama de la nostra identitat, tot i els esforços que hi han esmerçat i continuen esmerçant.

Avui, vostès celebren una Constitució que no varen votar, els que no hem cregut mai en aquesta patranya, evidentment no farem cap celebració, i aquells que la van votar coaccionats i enganyats, tampoc ho faran.

Sàpiguen però, que malgrat que continuïn amb la política de la por i les profecies de les plagues d’Egipte, juntament amb les amenaces de l’expulsió de l’Univers, nosaltres continuarem fent via cap a la llibertat, o sigui que bon vent i barca nova.

 

Manel Mayor                                                         6 de Desembre de 2013