EL SALVAMENT

No sé si és degut, a que hi ha gent que té tendència a confondre competències, o bé que al veure que assisteixo a tots els plens municipals, o bé que soc part activa als actes amb càrrega política, o que assisteixo amb assiduïtat als actes en pro de la independència, el cert és que tot sovint, cada cop més ciutadans m’interpel·len, per afers que ells consideren mancances i que han de ser objecte de crítica, per tal que el govern municipal ho regularitzi. Tot i que jo no soc pas regidor, les queixes m’arriben a mi… no és pas que em molesti… de cap de les maneres, ho constato perquè no deixa de ser curiós.

Soc un modest president de secció local, però tot i així, encara que no ho pugui resoldre de manera directe, procuro en virtut de la importància de l’afer, solucionar-ho mitjançant el meu regidor, enfrontant el problema directament al regidor corresponent o fent com en el cas que avui ens ocupa, un escrit exposant el problema.

Fa uns dies en varen fer el comentari, que es feia un “picnic” a dalt al Salvament, dies desprès una altra persona, em va dir que ho havien estassat, però que semblava que s’havien fet enrere. El cas és però, que la queixa més consistent, va ser relativa al perill que suposa la nul·la protecció, que hi ha a la zona en que hi havia ubicada la casa del “farolero,” la casa on havia viscut la família Paris.

D’ençà que arrossego la meva malaltia crònica, no hi vaig pas sovint a dalt al salvament, doncs com que tot és pujada, em suposa un esforç considerable, i els cops que hi pujo, faig la volta a tota la ronda i no m’hi acosto a l’altre cantó. Però tant em van insistí, que hi vaig pujar,  m’ho vaig mirar i fins i tot vaig fer unes quantes fotografies.

El cert és que en tot el seu perímetre, aquesta àrea no té ni una sola protecció i això entranya un perill imminent, si per casualitat alguna criatura li dóna per anar-hi corrents i sense mirar res, com solen fer habitualment la canalla, quan se’n adoni ja serà daltabaix al “varadero” a baix a mar o bé daltabaix el marge que dóna a les escales del Salvament.

Crec que no seria pas forassenyat, posar-hi alguna mena de senyalització, si més no que en alertés els adults. Com es pot veure a la fotografia, no hi ha pas res que indiqui que hi pot haver cap perill, seria bo que si més no pels forasters, és fes quelcom per senyalitzar que hi ha una certa perillositat.

Clicant sobre la fotografia de sobre aquestes línies, en veureu unes quantes que il·lustren una mica allò que he intenta explicar.

 

Manel Mayor                                                                    15 de Desembre de 2013