COSES QUE NO M’AGRADEN

DSCF7089

Cada cop que passo per aquest indret i miro cap a mar, m’emprenyo de veure que amb una mica de bona voluntat, hi ha coses que es poden fer millor, fins que coincidint que duia la màquina de retratar, n’he volgut deixar constància.

Com que he viscut molts anys, en aquests barris d’arran de mar, conec molt bé la zona i l’he vist evolucionar al llarg dels anys i per tant no deixen de sobtar-me certes decisions, malgrat hagin estat estudiades i dirigides per tècnics competents en la matèria. Em consta que abans d’haver cobert aquesta darrera part de la riera del Monestir, s’han calculat els cabals almenys dels darrers deu anys, però la pregunta que es fa el meu sentit comú, és la següent: algú va pensar que les rieres s’embruten? Que s’emplenen de matolls, porqueries varies i d’animals vius o morts… I la conseqüència lògica, és que si l’aigua no pot anar endavant, torna enrere, causant totes les malvestats que poden produir unes inundacions.

L’esmentada riera, la gent de la meva edat i les generacions que ens varen precedir, quan érem infants l’havíem recorregut de dalt a baix, havíem recorregut fins i tot, el tram que va des de l’antiga travessia de la riera, a sota de l’avinguda Juli Garreta, aquesta tramada es feia evidentment de genollons. Explico tot això, per fer avinent que amb el tram que va de l’hotel Gesòria a la sortida antiga, que nosaltres anomenàvem la boca del gegant, obert a banda i banda, amb una alçada molt superior a la d’un home, es podia netejar amb certa facilitat, es pot fer ara? O dient que és competència de la Generalitat, ja ho tenim solucionat.

Per acabar-ho d’adobar, tal com mostra la fotografia i les que veureu si cliqueu sobre d’ella, sembla ser que volem fer, com ho diria…Una granja de mosquits tigre? Un parc natural d’insectes varis? Crec que és sabut per tothom, que les aigües estancades, son l’hàbitat perfecte per les larves d’insecte, tal com estan les pendents, no cal ser un expert en física, per determinar que aquestes aigües quedaran estancades, de fet ja ho son.

 

Manel Mayor                                                               12 d’Agost de 2014