MODERACIÓ VERSUS RADICALITAT

Ara sembla que ha arribat l’epidèmia de la moderació, moderació en ser català? Moderació en voler ser lliure? Moderació en esser viu?

Doncs jo no vull patir aquesta malaltia, vull ser radicalment català, radicalment lliure i radicalment viu. Tot això que he anomenat, no va en contra de ningú, bé, probablement tampoc és exactament això, doncs és evident que voler ser lliure, va en contra dels que volen el meu esclavatge i aquest és del tot rebutjable, tant si és radical com moderat. Ser radicalment català, segurament també va en contra d’aquells, que en voldrien espanyol i sense consciència nacional. I voler ser radicalment viu, segurament és una conseqüència de les altres dues afirmacions.

Tot i aquestes radicalitats, no em considero pas un radical, doncs soc una persona oberta al diàleg, tan en política com en altres àmbits, en canvi no accepto de cap de les maneres, la submissió.

Hem d’estar molt amatents, perquè la batalla de debò, encara no ha començat, tot això son maniobres de distracció, per mirar de dispersar  les nostres forces, haurem d’estar alerta a tots els moviments que es produeixin, haurem d’utilitzar el seny i la rauxa, però estant mol atents, a que un excés de seny no ens converteixi en traïdors i que una rauxa descontrolada no faci anar en orris, tota la nostra lluita.

 

Manel Mayor                                                                    28 d’Octubre de 2013