CURIOSITATS DIVERSES

DSCF5161

En aquest meu Sant Feliu, hi ha coses, no sé si dir estranyes, curioses o peculiars o una mica tot alhora, si, segurament amb el temps, m’he tornat una mica primmirat i fins i tot un xic torracollons, però és que hi ha coses que no deixen de sorprendrem, i segurament no deu ser l’únic lloc a on passin coses semblants i probablement passa una mica a tot arreu.

No em direu de totes maneres, que la forma de planificar una vorera i els serveis d’il·luminació, sigui la més adient, aquesta que mostra la fotografia, que encapçala aquest escrit.

Jo sempre havia tingut entès, que les voreres eren per protegir als vianants del trànsit rodat, o sigui de tots els vehicles amb motor o no, que circulen per la calçada, doncs sembla ser que aquest model que presentem, no s’ajusta pas a aquests paràmetres, més aviat sembla pensat per a fer-hi filigranes o fins i tot alguna gimcana.

Bé, bromes a part, sembla ser que en el disseny d’aquesta vorera i la del seu davant, no s’hi van escarrassar pas massa, això que aquesta zona és relativament nova, no crec que passi dels vint anys. Que consti que no és pas cap muntatge, que la imatge és ben real.

Ja per acabar, voldria deixar constància del que per mi és més que evident, el promotor va poder vendre un metre més de jardí, amb el consegüent guany, els vianants tenen per sempre més unes voreres, més que defectuoses inútils i tot això, amb el vist i plau dels tècnics que varen donar-ho per bo i no ho oblidem, amb la responsabilitat escaient, del regidor de torn, que va signar en darrer terme, assessorat pel tècnic del ram.

Una altra curiositat, per que s’acabi de veure bé, clicant sobre la fotografia, sortirà l’altre costat del carrer, l’altra vorera que ja ha estat esmentada més amunt.

 

Manel Mayor                                                                 22 de Juliol de 2014