EL CARRER DE L’HOSPITAL

Aquest darrer ple, m’he quedat amb les ganes d’interpel·lar la senyora regidora Dolors Ligero, doncs he considerat que no em pertocava a mi, ja que ho acabava de fer el regidor i company meu de partit, el senyor Jordi Vilà. Però el raonament de la senyora regidora, no m’ha pas convençut en absolut.

Ara miraré de centrar-me en el tema. El carrer de l’Hospital, placeta de Sant Joan, va ser considerat en el seu moment, centre històric d’interès públic i es va adequar com a tal, establint que havia de ser preferentment de vianants.

Sembla ser que alguns veïns de la zona pel seu interès particular, tenen més poder de convicció que la resta de la població, segons es desprèn del funcionament circulatori de la zona.

Les explicacions de la senyora regidora, han estat mes o menys les següents: sinó hi poden passar els cotxes i furgonetes, com arribaran a l’escola de música i als jutjats? I com hi arribaran els abastiments als comerços de la zona?

Miri senyora regidora, que jo sàpiga, no és pas obligatori arribar en cotxe a l’escola de música, tampoc ho és als jutjats, excepte per transportar detinguts per part de policia, per abastir els comerços, es poden marcar horaris com a tot arreu i evidentment tots el veïns que hi tenen el seu garatge hi han de poder passar. O és que aquesta zona és diferent, entre alguns altres, del carrer Major,del carrer Verdaguer o del carrer de la Rutlla? Fins hi tot, puc explicar una anècdota, que ve a tomb amb el tema que ens ocupa: he arribat a coincidir en dies diferents, amb dos advocats amics aparcant a l’horta d’en Palahí, després de les salutacions pertinents em van etzibar més o menys: me’n vaig que faig tard, doncs tinc un judici d’aquí vint minuts i haig de parlar amb el client. Cosa que demostra que no és de vital importància, arribar-hi en cotxe.

Faig aquest escrit sense ànim de molestar a ningú, i he decidit fer-ho d’aquesta forma, en primer lloc, pels motius exposats més amunt i també perquè així és més improbable que m’oblidi quelcom, que pugui ser considerat prou important.

 

Manel Mayor                                                                 29 de Novembre de 2013