NO ME’N SÉ AVENIR

img023He quedat sorprès, esglaiat, astorat… no sé quin adjectiu seria més escaient per expressar el meu estat d’ànim, en comprovar les greus mancances lectores d’aquest nostre equip de govern, segons es desprèn de les seves manifestacions a Diari de Girona i a radio sant Feliu, la veritat és que no me’n sé avenir.

Tot perquè es treu a la llum el que diu un document signat pel regidor d’hisenda, document que corrobora les manifestacions de MES, que s’ha limitat a exposar uns fets, que són els següents: durant el Ple Municipal de 29 de setembre s’aprova el que segueix:  Modificar l’acord d’aprovació del compte General per l’exercici 2015 de 29 de

setembre de 2016.

On deia:

– El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de….. 9.350.133,54 €

Ha de dir:

– El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de….. 4.113.564,97 €.

I aquests són els cinc milions que tan molesta que s’hagin fet públics i segons el document que encapçala aquest escrit es demostra que la publicació de l’Àncora, el bloc de Mes i la notícia de Diari de Girona, no és cap invent de quatre eixelebrats, sinó que simplement és una exposició de fets que no han criminalitzat a ningú, ni ho han pretès en cap moment.

Manel Mayor                                     10 de novembre de 2016