CAUSA GENERAL

Aquest blanc i negre que encapçala l’escrit d’avui, no és pas fruit de l’atzar, no és cap casualitat, sinó que vol representar el nefast i negre futur a mitjà termini de les nostres llibertats individuals i col·lectives.

Llegint en David Fernández, persona i personatge a tenir sempre en compte, em criden l’atenció principalment dues afirmacions seves: el clan dels fiscals i l’aznaritat, que va colonitzar els aparells de l’estat.

Continua llegint

RECUPERAR HÀBITS I RUTINES

Miro de refer els hàbits que aquesta refotuda pandèmia ha capgirat de dalt a baix, entre ells el d’escriure, un costum aquest, que si el deixes o l’arracones, cada cop se’t fa més difícil tornar-hi a agafar la rutina.

L’escriptura i la lectura, sempre m’han ajudat a sortir d’un mal pas, digueu-li entrebanc professional o personal, fins i tot per superar alguna malaltia sobtada o crisis de salut importants com les que he tingut aquests darrers anys.

Continua llegint